Jakim cechami powinien charakteryzować się dobry nauczyciel?

0
3707
Jakim cechami powinien charakteryzować się dobry nauczyciel?

Nauczyciel to jednostka która powinna być wzorem dla uczniów. Bycie autorytetem pozostaje zawsze w związku z indywidualnością oraz bardzo wysokim stopniem samorealizacji. Jeżeli nauczyciel posiada cechy w pełni cenione przez uczniów, to wówczas w ich opinii jest godny do naśladowania.

Nauczyciel jest osobą, która przekazuje wiedzę innym. W dużej mierze czyni to wykorzystując podręczniki szkolne oraz różne książki dla dzieci. Poziom idealnego nauczania oraz sposób przekazywania wiedzy jest niezwykle istotny w przyswajaniu przez uczniów poszczególnych treści. Jakie powinny być cechy dobrego nauczyciela?
Poziom wiedzy, a nauczanie

Nauczyciel to bardzo odpowiedzialny zawód. Niezwykle ważne w byciu dobrym pedagogiem jest posiadanie wysokiego poziomu wiedzy. Odpowiednie wykształcenie oraz biegłość w danej dziedzinie pozwala na lepsze wykorzystanie wiedzy w praktyce. Niemniej oprócz wiedzy, niezwykle istotna jest umiejętność jej zrozumiałego przekazywania. Dobry nauczyciel powinien umieć nie tylko wykorzystywać w procesie kształcenia obowiązujące podręczniki lecz również jasno i precyzyjnie tłumaczyć uczniom zawarte w nich informacje. Nauczyciel nie powinien tylko i wyłącznie wykładać materiału, nie zwracając jednocześnie uwagi na to, czy uczniowie zrozumieli poruszane zagadnienia. Jego obowiązkiem jest nauczanie poprawnego rozumienia oraz logicznego wnioskowania.

Cechy charakteru dobrego nauczyciela

Nauczyciel oprócz wykształcenia powinien posiadać takie cechy charakteru, które będą sprawiać, że wiedza dla uczniów stanie się wysoką górą, którą chcą usilnie zdobyć.
Współczesny nauczyciel powinien być rozsądny i zawsze sprawiedliwie oceniać uczniów. Powinien też być opanowany, serdeczny i odpowiedzialny. Nigdy nie powinien pozwalać na to, aby uczniowie zawładnęli jego władzą. Powinien zawsze być stanowczy, bowiem ta cecha charakteru wyzwala szacunek do całej wspólnoty i nie doprowadza do niesmacznych sytuacji podczas prowadzenia lekcji.
Ponadto powinien on być także pomocny w rozwiązywaniu problemów. Wzorcem do naśladowania jest zawsze taki pedagog, w którym każdy uczeń może znaleźć zawsze oparcie i zrozumienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here