Czym jest leasing i jakie są jego rodzaje?

0
227
Czym jest leasing i jakie są jego rodzaje

Wielu przedsiębiorców rozwija swoje przedsiębiorstwa dzięki różnym formom finansowania takim jak kredyt czy leasing. Jest to jak najbardziej słuszna strategia. Ponieważ pozwala na zakup samochodów, maszyn lub sprzętu IT bez konieczności jednorazowego inwestowania sporej kwoty wolnych środków finansowych. Stwarza to również możliwość doposażenia firmy przy wykorzystaniu środków własnych na zwiększenie zysków firmy.  Przedsiębiorcy, rozważając możliwość finansowania, kalkulują oczywiście opłacalność danego wsparcia. I analizują różnego rodzaju propozycje kredytowe i leasingowe.

Czym jest leasing?

Leasing jest usługą finansową, która funkcjonuje na podstawie umowy stosunku cywilnoprawnego. W ramach powyższej umowy leasingodawca udostępnia leasingobiorcy przedmiot leasingu w sposób i na okres określony w umowie leasingowej w zamian za co miesięczną opłatę czynszową. Innymi słowy, ujmując leasing, jest formą dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości bez konieczności ich zakupu.

Zawarcie umowy leasingu wiąże się z wniesieniem opłaty początkowej nazywanej również czynszem inicjalnym. Wysokość powyższego wkładu jest czynnikiem determinującym wysokość późniejszej raty czynszowej.

Ponieważ leasing ma postać dzierżawy użytkowany przez leasingobiorcę przedmiot nie przechodzi po zakończeniu umowy na własność dzierżawiącego. Osoba biorąca dany przedmiot w leasing może natomiast po zakończeniu umowy skorzystać z możliwości wykupu przedmiotu leasingu. Nie jest to jednak obowiązkiem.

Jakie są rodzaje leasingu?

Leasing może mieć postać finansowania bezpośredniego lub pośredniego. Leasing bezpośredni ma miejsce wówczas, gdy umowa leasingu jest zawierana bezpośrednio między stronami bez udziału pośredników. Leasing pośredni natomiast ma miejsce, gdy w zawarciu umowy pośredniczy dodatkowo wyspecjalizowana firma, która wspomaga leasingobiorcę w procesie zawarcia umowy leasingu. I pobiera prowizję za usługę pośrednictwa.

Ponadto w Polsce dostępne są trzy formy leasingu. Należą do nich

  •  leasing finansowy,
  • operacyjny
  •  i zwrotny.

Leasing finansowy

Leasing finansowy opiera się na uiszczaniu comiesięcznych rat czynszowych w zamian za dzierżawę przedmiotu leasingu na określony czas. Jest to postać leasingu, w której przedsiębiorca może zaliczyć przedmiot leasingu do środków trwałych firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nie może wprawdzie uwzględniać w kosztach wysokości raty czynszowej, jednakże ma prawo zaliczać do kosztów odsetki.

Umowa leasingu zobowiązuje również leasingobiorcę do uiszczenia podatku VAT w całości i z góry za cały okres dzierżawy przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny

Przy leasingu operacyjnym leasingobiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ponieważ przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingodawcy. Dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu są natomiast raty leasingowe.

W związku z tym przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może wliczać w koszty wydatki związane z

  •  pokryciem opłaty wstępnej,
  • pełnej raty leasingowej,
  •  a także kosztów poniesionych w związku z wydatkami na paliwo w przypadku samochodów. Zakup dodatkowego wyposażenia lub części, a także opłat za naprawy i obowiązkowe przeglądy.

Podatek VAT natomiast jest w leasingu operacyjnym naliczany co miesiąc i wliczany do wysokości raty. Leasingobiorca nie ma zatem obowiązku uiszczania jego pełnej wysokości z góry za cały okres trwania umowy.

Leasing zwrotny

Jest usługą, z której mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy poszukują środków finansowych celem zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku leasingu zwrotnego leasingobiorca jest dostawcą przedmiotu leasingu i jednocześnie odbiorcą umowy. Sprzedaje firmie leasingowej przedmiot umowy i jednocześnie obejmuje go finansowaniem w formie regulowania miesięcznych rat leasingowych w celu dalszego korzystania z przedmiotu leasingu.

Szczegółowe informacje dotyczące leasingu oraz jego postaci, oraz możliwości skorzystania z niego dostępne są na stronie https://pragmago.pl/porada/co-to-jest-leasing-i-jakie-sa-jego-rodzaje/.

Warto się z nimi zapoznać, ponieważ podane w serwisie informacje bezsprzecznie pozwalają dokładnie zrozumieć zasady leasingu, co z pewnością ułatwi podjęcie świadomej decyzji o skorzystaniu z takiej formy finansowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here