Test na selekcjonera łowieckiego. Jak wygląda?

0
4154
Test na selekcjonera łowieckiego. Jak wygląda?

Selekcjoner łowiecki to wytrawny myśliwy z długim stażem i ogromną wiedzą. Każdy myśliwy ma możliwość uzyskania uprawnień selekcjonerskich, jeżeli tylko spełni odpowiednie warunki. Test na selekcjonera nie jest prosty i wymaga specjalistycznej wiedzy. Jak zostać selekcjonerem łowieckim?

Jakie są obowiązki selekcjonera?

W nomenklaturze łowieckim, ten stopień to selekcjoner zwierzyny płowej. W trakcie polowania oceniają, czy zwierzę może zostać upolowane. Oceniając muszą wziąć pod uwagę wiele kryteriów, takich jak długość poroża, obecną liczebność zwierzyny w ich okręgu, kondycję i zdrowie zwierzęcia.

Selekcjonerzy stoją na straży równowagi w przyrodzie. Wszystkie ich działania mają na celu zachowanie i poprawę jej funkcjonowania.

Dbanie o liczebność poszczególnych gatunków, ich zdrowie i kondycję wymaga szeroko zakrojonych działań. Selekcjonerzy koordynują wszystkie te działania. Jeżeli podlegli im myśliwi nie stosują się do poleceń, mają oni prawo nałożyć karę finansową lub nawet zawiesić uprawnienia łowieckie.

Jak zostać selekcjonerem łowieckim?

Selekcjonerzy łowieccy to najbardziej doświadczeni myśliwi. Same warunki przystąpienia do egzaminu są rygorystyczne i nie można liczyć na żadne ustępstwa. Na selekcjonerze ciąży ogromna odpowiedzialność. Każdy z nich musi mieć odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na wykonywanie pracy, zgodnie z zasadami i wszystkimi kryteriami.

Kto może zostać selekcjonerem?

 • Kandydat musi posiadać uprawnienia do polowania, od co najmniej 3 lat;
 • Obowiązkowo należy odbyć szkolenie selekcjonerskie, które organizowane jest przez Polski Związek Łowiectwa;

Polski Związek Łowiectwa organizuje cykliczne szkolenia selekcjonerskie. Najczęściej odbywają się w okręgowej placówce PZŁ. Częstotliwość szkoleń jest uzależniona od ilość kandydatów.

Test na selekcjonera – krok po kroku

Pierwszym krokiem, który należy uczynić jest odbycia szkolenia na selekcjonera w okręgowej placówce PZŁ.

Szkolenie na selekcjonera. Jakie materiał obejmuje?

 • Odstrzał selekcyjny – kryteria;
 • Budowa i anatomia gatunków zwierzyny płowej;
 • Gospodarowanie populacją zwierzyny płowej – zasady;
 • Ocena wieku i zdrowia zwierzyny płowej;
 • Ocena prawidłowości strzału;
 • Kultura i etyka łowiecka – zasady
 • Profesjonalne słownictwo używane w łowiectwie i używane znaki

Po odbyciu szkolenia i złożeniu odpowiedniej dokumentacji zostanie wyznaczony termin egzaminu.

Test na selekcjonera składa się z dwóch części – testu pisemnego i egzaminu ustnego.

 • Egzamin pisemny składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie wszystkich zadań macie 2 godziny zegarowe. Egzamin zdaje się po osiągnieciu 80% poprawnych odpowiedzi.

Opracowane, aktualne arkusze wraz z odpowiedziami znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

 • Egzamin ustny jest uzupełnieniem części pisemnej. Egzaminatorzy będą Wam zadawać pytania z zakresu wiedzy, które obejmowało szkolenie. Jednak musicie być przygotowani, że mogą zapytać Was o każdą dziedzinę związaną z łowiectwem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here